Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kniha . Kapitola II.

16. 6. 2019

Kapitola II.
Kontaktéři a zdroje informací.

Mnozí dnes mluví o ovládání, aby probudili lidi z jejich "spánku". Jejich práce je zajisté záslužná a potřebná, ale mluvit pouze o ovládání, a stavět tak lidi do pozice hloupého dítěte, které neví co dělá, je nesmyslné. Pouze to odrazuje ty, kteří by mohli dosáhnout výš. 
Ale kde najít informace, které jsou potřeba, když probuzení je nepíší, ale jen varují před zkázou, která by mohla nastat? Jak pokračovat když už člověk pochopil, o co se jedná, ale neumí si sám stáhnout potřebná data? Všude lze nalézt návody, doporučení a téměř každý vede do nějaké pasti. Opravdu na to máme čas? Zabývat se nesmyslnostmi? Když lidský život je tak krátký, vzhledem k tomu kolik povinností bylo uvaleno na naše bedra. Až budeme staří a náš mozek bude pomalu skomírat už nebude možnost oživovat ta jeho centra, která nám umožní komunikaci a duchovní růst. Nebo až už budeme nemocní a stáří se přihlásí s neustálou bolestí také už nebude možnost se s tím vyrovnat, když většinu své energie věnujeme pouze k tomu, abychom se nezhroutili. Zajisté, že zde zmiňuji extrémní případy, ale taky je zde otázka jak moc jsou extrémní? Protože mnoho z nás je systémem, životem, a prací natolik poničeno, že opravdu pro ně moc šancí nezbývá. 
Na druhou stranu štěstí mají slepci a hluchoněmí, protože oni jsou nuceni rozvíjet své další smysly, aby vnímali svět kolem sebe a věřte, že vnímají víc, než se zdá. U nich je pouze otázkou nakolik tomu co vnímají, taky rozumějí. 
Ale nemusíme se stát slepci, abychom rozvinuli naše vlohy. 
A nemusíme mít telepatickou komunikaci, abychom se mohli učit a zorientovali se ve světě kolem nás. 
Odpověď na otázku kde najít potřebné informace je jednoduchá. Všude. 
Všude kam se podíváte, jsou dostupné mnohé informace o uspořádání našeho vesmíru a celého stvoření. Jde jenom o to, jak moc jsou tyto informace pravdivé. Ovšem těžko vám někdo ukáže, které informace jsou skutečné a které nikoliv. Protože sami kontaktéři to nevědí, jak už jsme zmínili v předešlém sdělení. Většinou stahují informace přesně a úzce zaměřené a celkový pohled jim uniká. Navíc zde rozhoduje stupeň vývinu samotného kontaktéra. 
Není ale důvod odmítat veškeré informace těmito lidmi stažené, to by bylo i neuctivé vůči jejich práci. A věřte, že to duchovní práce je a dost náročná. Vyrovná se s klidem kopání jámy pro potrubí někde kolem dálnice v poměru k fyzickým činnostem. Nebo práci v dolech. 
Važme si proto každého kdo se usiluje jakékoliv informace přinést. 
K problematice rozlišování co je pravdivé a co ne, mohu uvést jen tolik, že se musíme řídit svou intuicí. To co harmonizuje s naším nitrem je pro nás vhodné. A abychom my sami dokázali přijímat co největší stupeň pravdy, musíme se zbavit všech programů, které jsme na sebe nalepili během života. I těch, ke kterým jsme přišli během našeho probouzení. 
Myš v bludišti s dostatkem sýra se ani nezabývá tím, že je v pasti a může být kdykoliv usmrcena. A to je přesně náš problém. Máme bludiště a máme sýr. Jenže pouze pohled za hranice času a prostoru nám může poskytnout svobodu, po které toužíme. Především pohled za naše vlastní hranice, o kterých se domníváme, že jsou neměnné. 
Musíme si uvědomit prostou pravdu : hranice neexistují a duch může být všudy přítomen a také je.

Tohle téma mne vede k pousmání. Vesměs i já mám docela úzce vyhrazenou oblast zájmu. I když vnímám mnoho věcí komplexněji, přesto mým zájmem není zjišťovat kdo a co jsou jiné bytosti inkarnované na Nule. Ani o jejich osudy se moc nezajímám. Což by si mnozí přáli, když se mne ptají, zda bych jim nesdělila kdo jsou v duchovním světě, nebo co je čeká. Upřímně řečeno tohle by si každý měl stáhnout sám a pro mne jsou takové věci poněkud nad limit. 
Mým zájmem je zóna vymístění a bytosti v ní, jak konverti, tak ty ostatní. Historie stvoření k tomuto zájmu spadá. A přítomnost stvoření je také úzce propojena s děním v zóně. 
Tedy prosím neptejte se mne, co vás čeká a nemine, nebo co dělá váš duch, nebo kdo je vaším partnerem a rodinou. To si povětšině budete muset najít sami. Nejsem vševědoucí a ani nechci být. A do vašeho soukromí mne nic není. Krom toho vždy je mnohem lepší pro vývin každé bytosti, aby si své duchovní jméno a další fakty o sobě stáhla sama v pravý čas. Ani nikdo na Nule vás nemůže znát tak dobře, aby vám mohl říct, kdo jste. Pokud to sami nevíte, pátrejte ve svém srdci a pravda se vám sama ukáže. Na to žádný kontaktér není potřeba. 
Jinak mnozí samozvaní duchovní „vůdci“ a falešní proroci vám rádi řeknou cokoliv, aby vás ovládli a zmanipulovali ve svůj prospěch. Otázkou je, co by vám takové sdělení přineslo, kromě strádání? Já myslím, že nic dobrého, protože každý z nich se vás pokusí uvěznit ve svém programu. A naším cílem není mít programy, ale je jím svoboda, která skýtá vhodné podmínky k růstu.