Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kniha - Kapitola IV.

16. 6. 2019

Kapitola IV.
Organizace úrovní světů

Jak tak pozoruju v organizaci "světů" jak je lidé chápou dochází k mnoha rozporům. Jedni říkají je to duchovní svět, další je to vyšší svět a další astrál a tak dále. Je to Babylon. 
Ale lidé v Babylonu kdysi mluvili jedním jazykem. Není tedy naším záměrem sjednotit pojmy, aby došlo ke srozumitelnému podání a vzájemné shodě?

Vtip je v tom, že všechny tyto pojmy skutečně existují, akorát, stejně jako v mnoha jiných případech je lidé používají špatně a také je špatně chápou.

Svět se tedy dělí na fyzický = přírodní = to co zde vidíme teď a můžeme to ohmatat.

Pak existuje svět intermediální = duševní = astrální. Totiž svět kde se pohybují duše. Tento je rozdělen do více částí. 
- Jednou je svět duší živých, ve kterém je možné realizovat představy, sny, rozhovory s jinými lidmi i dalšími bytostmi. 
- Pak je zde prostor kde se realizují alternativní reality a odkud je můžeme sledovat. 
- A pak je zde svět mrtvých.
--- Ve světě mrtvých opět existují další čtyři části, navzájem oddělené ale stále propojené aby bylo možné mezi nimi přecházet. 
----- Je zde něco jako přestupní stanice ve které duše pobývá dokud si neuvědomí že zemřela a neuzavře kapitolu zvanou život ve 3D. Čas který zde stráví je různě dlouhý a tato část je velice úzce propojena s fyzickým světem. Dá se říct je to na hranicích. 
----- Dále je tu pak lidské nebe, kde se duše učí, těší z dostatku a hojnosti a čeká na novou kapitolu svého života.
----- Lidské peklo, kde je utrpení které na sebe duše přitáhne svými negativními rozhodnutími a neschopností odpoutat se od svých bolístek, ublížení, pozemského života atd.
----- A lidský očistec, který působí jako prezentace co vás čeká pokud se nerozhodnete nebo pokud se rozhodnete jednoduše ignorovat možnost postupu a budete se držet svého hmotného života. 
----- Ve všech čtyřech těchto částech si osud vybírají a tvoří duše sami. Jde o rozhodnutí co a jak chtějí udělat, zda se rozhodnou vědět nebo nikoliv. Postoupit, nebo stagnovat.

A nakonec je zde svět duchovní, což je ona vyšší rovina, ke které vzhlížíme a kam se chceme dostat. A tento se dělí na tři části. 
- Svět nebe = původního stvoření = pozitivní stav.
- Oblast Nuly, čili něco jako styčná zóna, kde je zároveň i duchovní škola ve které se konverti a vzestoupení lidé z lidského nebe připravují na život v pozitivním stavu. A není to jedna budova, jak si možná lidé představí ale spousta kolonií různého zaměření. Tato oblast je spojovníkem i s intermediálním světem. 
- A nakonec svět pekel = zóny vymístění = negativní stav. Zde právě žijí všechny padlé bytosti.

Bylo by bláhové myslet si, že tyto ostatní roviny bytí neovlivňují náš fyzický svět. Všechny světy se vzájemně ovlivňují. A přírodní svět je závislý od roviny duchovní. To co se děje v duchovním světě, jestli už o tom víme či ne, ovlivňuje naši realitu velice citelně.

Jestli se ptáte ve kterém světě se pohybuje astrální projekce při astrálním cestování tak odpověď zní ve světě intermediálním ~ světě živých duší. A samozřejmě je možné odsud vidět všechny ostatní světy a také je možné mezi nimi cestovat. 
Pro působení v duchovním světě je ale potřeba propojit se se svým duchem teda se svou nejvyšší formou. 
Základní svět ve kterém se objevíte když vystoupíte z těla je intermediál fyzickeho světa ve kterém vaše duše působí především když jste vzhůru a jednáte přes své tělo. Vy pouze přesouváte vnímání z fyzického světa na intermediál. Skutečnou cestu podstoupíte až ve chvíli své smrti kdy se úplně odpoutáte od svého těla a vstoupíte plně do roviny "nehmotné".

Tohle je klíč k branám Babylonu. Snad jednou si lidé porozumí a jazyk se stane jednotným pro vyjádření myšlenek a vědění.

 

Náhledy fotografií ze složky Kapitola IV